Rīgas Tehniskā universitāte - RTU

RTU studiju programmas īsteno deviņās fakultātēs, četrās filiālēs Latvijas novados, kā arī trīs pastāvīgās struktūrvienībās – Rīgas Biznesa skolā, BALTECH studiju centrā un Neklātienes un vakara studiju departamentā