Mahirap Noon Yumaman na Ngayon

Maraming buhay ang mababago dito... Maniwala at Magtiwala