Prius center / Приус центр

Энэхүү пэйж хуудас нь Prius Center ( Цукуба ХХК) албан ёсны хуудас болно.