PPMrådgivaren

En av företagets kunder beskriver verksamheten på följande vis: Jag vill tipsa dig om en man som jag följer i mitt ppm-sparande. Han heter Mats Svensson och hans hemsida heter mats-svensson.se. När han gör ett byte i sitt ppm-sparande skickar han mig ett sms och ett mail med information om bytet. Då kan jag kopiera bytet och få samma avkastning. Anledningen till att jag följer Mats är för att han har 1400 000 kr på sitt ppm-konto med en årlig snitt-avkastning på otroliga 20% senaste 16 åren. Det är endast ett fåtal privat-personer i Sverige som har ett högre saldo på sitt ppm-konto. Dessutom är han den enda som följer sina egna råd. Han tar ansvar för utvecklingen då det annars drabbar honom själv. Mats Svenssons mål är att nå en årlig snittavkastning på 15% tills han är 61 år. Då kommer han att få ut 45 000 kr/månad livet ut efter skatt endast ifrån ppm-delen i pensionen. Jag följer PPM-RÅDGIVARENS för att jag faktiskt tror att han kommer att nå sitt mål och jag vill ge dig samma möjlighet till oberoende när du fyllt 63 år. Gå in på www.mats-svensson.se för att anmäla ditt intresse! Lycka till!