Policijska Akademija BiH

Za sve kadete,policajce i uniformisana lica na teritoriji Bosne i Hercegovine. Novosti o dešavanjima,konkursima, pravilnicima i dr. POLICIJSKA AKADEMIJA BIH NIJE ZVANIČNA STRANICA BILO KAKVE INSTITUCIJE U BOSNI I HERCEGOVINI KAO I ŠIRE.