Pissek Agro

Pissek Agro adalah sebuah syarikat yang pakar dalam khidmat nasihat perternakan ayam kampung asli atau kacuk. Kami boleh menyediakan tunjuk ajar bermula dari Rancangan Projek dan Kertas Kerja, persediaan tapak atau reban. penjagaan dan pemakanan, pemprosesan, pembungkusan sehinggalah kepada pemasaran. Kami juga menyediakan latihan dan seminar mengenai penternakan ayam kampung, dan kami juga akan membantu untuk mendapatkan bantuan dari agensi-agensi berkaitan.