Phương Lan - Hỗ Trợ Phụ Nữ Bán Hàng Online

Tôi là Phương Lan một người phụ nữ kinh doanh online thành công, và tôi muốn được chia sẻ những kiến thức của mình về kinh doanh online để giúp đỡ và hỗ trợ các chị em phụ nữ kinh doanh online.