เพชรไพลินส์ 2015

อยากได้บ้านสวยมีดีไซน์ทั้งอาคารพาณิชย์และบ้านเดี่ยวในหาดใหญ่เชิญที่เพชรไพลินส์ค่ะ