Phạm Thu Trang

Sứ mệnh của tôi là trở nên tự do tài chính, giúp đỡ đồng đội tự do tài chính, yêu thương gia đình, cống hiến cho xã hội.