Pexiga Vietvape

Pexiga ra đời nhằm tạo ra nền công nghiệp lớn về thuốc lá điện tử, Vape đến với những người có ý định thay thế cho thuốc lá truyền thống, tốt hơn cho sức khỏe. Không chỉ đơn thuần thế, Vape còn là đam mê, một sở thích riêng của mọi người, Thuốc lá sẽ làm bạn chết dần,Vape là tương lai. Vietvape là tên cộng đồng, độc quyền cho Pexiga nhằm tạo ra sân chơi lớn mạnh hơn cho các Vaper Việt Nam.