รับแปลงไฟล์ PDF เป็น Word

รับแปลงไฟล์ pdf เป็น word รองรับภาษาอังกฤษและภาษาไทย หากมีปัญหาเรื่องการแก้ pdf ให้เราช่วยคุณ