पसल खरिद बिक्री - Pasal Kharid Bikri

काठमाडौं उपत्त्यकाभित्र कुनै पनि प्रकारको पसल खरिद तथा बिक्री गर्नु परेमा सम्पर्क गर्नुहोस्।