Pares Retiro

Sarap ng Pares, Mami Noodles, Lugaw, Sizzling at mga Tapsi Dito! Tikman ang nakasanayang Langhap ng Nakaraan