Mầm Non Panda House Montessori

Hệ thống trường mầm non Panda House Montessori Kindergarten tuyển sinh trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi, môi trường học Montessori song ngữ Anh - Việt, kỹ năng sống, khám phá khoa học, nhảy hiện đại, võ thuật,...