Ottobock South East Asia

#ottobock ผู้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเคลื่อนไหวมากว่า 100 ปี ให้คุณมั่นใจได้ถึงคุณภาพและบริการที่เป็นมาตรฐานระดับโลก คลินิกทั้ง3สาขา ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยนักกายอุปกรณ์ที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ