Nissan Phạm Văn Đồng

Nissan Phạm Văn Đồng đạt chuẩn 3s toàn cầu, được xây dựng tren diện tích 1500m2 với hệ thống Showroom tiện nghi