Nhà Đậu

Để khỏe và đẹp cần kiên nhẫn, để kiên nhẫn bạn cần phải yêu quá trình đó, chăm sóc bản thân (seft care) là một công việc thú vị. Tất cả mọi thứ nhà đậu làm đều dựa trên tinh thần đó