Nguyễn Văn Sư Huynh

Chào tất cả các bạn. Mình là Huynh tên đấy đủ của trên giấy khai sinh của mình là Nguyễn Văn Huynh. Mình sinh ngày 05/09/1994 Là một người vui tính, dễ hòa đồng. Yêu thích kinh doanh, bán hàng và marketing