Nguyễn Văn Khoái

Tôi cho đi những giá trị bổ ích mà bạn cần, nếu không cần hoặc không thích vui lòng unlike tôi rất vui và cảm ơn bạn vì điều đó !