Nguyễn Phúc Quang Ngọc

"Tôi tin rằng mỗi người chúng ta đều xứng đáng được sống một cuộc sống giàu có và hạnh phúc trọn vẹn"