Nguyễn Hữu Lam

Sở hữu kênh Youtube hàng đầu Việt Nam, Giúp cho hàng triệu người Việt Nam tiếp cận với các công nghệ Internet Marketing. Givers Gain!