Người Xuân Lộc

Người Xuân Lộc được thành lập ngày 10/03/2012 với tiêu chí là giúp kết nối cộng đồng người dùng facebook ở Xuân Lộc - Đồng Nai