Người Long Khánh

Trang kết nối và chia sẽ những hình ảnh về Long Khánh, con người Long Khánh hay đơn giản là những điều bình dị trong cuộc sống. Trang tin về thị xã Long Khánh. Fanpage Người Long Khánh thành lập ngày 15/02/2014 do Admin .... có ý định muốn kết nối cộng đồng người dùng facebook ở Long Khánh - Đồng Nai