VUA BÁNH MỲ CHẢO - Ngôi Nhà Xanh

Gà Tươi Chiên Giòn; Bánh Mỳ Chảo và Đồ Uống.