Náš Ježíšek - Spolek pro tradiční Vánoce

Ježíška jsme si uchovali ve svých srdcích přes politický diktát i celosvětové obchodní strategie. Lidé stále stojí o místní vánoční tradicí a její zachování bez cizorodých prvků. Podoba vánočního obdarovatele Ježíška čerpá z naší tradice a vzácného pokladu naší země – sochy Pražského Jezulátka. Tato malá soška dítěte Ježíška, která se po staletí těšila úctě našich předků a dodnes je uctívána po celém světě, je dokonalou předlohou pro podobu Ježíška, který svou mocí vysílá dárky a vzájemnou lásku ke každému z nás. Posláním vánočního projektu „Náš Ježíšek“ je hledání harmonie mezi tradiční vánoční symbolikou a požadavky komerční komunikace a obnovení jedinečné vánoční atmosféry v srdci Evropy. Jezulátko je skutečně a již po staletí náš Ježíšek!