Nâng Tầm Sinh Viên - Dự án vì Cộng Đồng

Dự án nhằm tạo ra sân chơi, kết nối sinh viên với những doanh nghiệp, người thành công, các bạn trẻ có tầm ảnh hưởng trong xã hội, để học hỏi kinh nghiệm thực tế từ những người đi trước.