Надка Цанкова

Помагам на жените с малък бизнес да намерят точните си клиенти или бизнес партньори чрез Facebook-без лутане, водейки ги за ръка през тези дебри