Надка Цанкова

Помагам на хората с малък бизнес да осребрят възможностите, които им предоставя Facebook, като не просто им давам информация, а ги водя за ръка.