My Chosen Victory

Ako po si May C. Villa, ang host, writer at co-producer ng We Mean Business sa Radyo Agila 1062AM. Ang MCV or My Chosen Victory ang paraan po ng inyong lingkod na magabayan kayo sa mas malalim pang mga kaalaman tungo sa matatag at maunlad na kinabukasan.