Маркетинг Муза

Използване на пълните възможности на социалните мрежи за бизнес. Популяризиране на страницата, създаване и развитие на бранд, изграждане на връзка с целевата аудиторията, създаване на ефективна и таргетирана реклама. Използване на събитията като метод за придвижване на бизнеса.