Phạm Tuấn Sơn

Doanh nhân giáo dục Phạm Tuấn Sơn Tác giả cuốn sách Dám Làm Giàu - NXB Firstnews Doanh Nhân tiêu biểu 2014