Wspólnota "Mocni w Duchu"

Nasza wspólnota należy do ruchu Odnowy w Duchu Świętym Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Spotykamy się w poniedziałki o godz. 19 przy kościele oo. Jezuitów w Łodzi (z wyjątkiem ostatniego poniedziałku miesiąca, kiedy to ma miejsce Msza św. z modlitwą o uzdrowienie). Zapraszamy także Ciebie!