Mitsubishi Quảng Bình

Công ty TNHH Kim Liên Quảng Bình - Mitsubishi Quảng Bình là Đại lý chính thức của Mitsubishi Motors Việt Nam tại khu vực Quảng Bình, Quáng trị. Chuyên cung cấp các sản phẩm ôtô Mitsubishi và dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn 3S toàn cầu.