Minet Viral - Tăng thu nhập qua mạng xã hội

Minet Viral là nền tảng đầu tiên tại Việt Nam, giúp cho các nhãn hàng có thể kết nối với những Viral User - những người có 1000+ bạn bè trên mạng xã hội và có lượng tương tác ổn định