Mindset Ninja

Mindset Ninja là chương trình huấn luyện chuyên sâu về nhắn tin hấp dẫn. Các bạn nam sẽ được HLV Trúc Lâm (Visiongroup.top) hướng dẫn.