Metoda Dwupunktowa Polska - Techniki kwantowe

Wszystkie pliki znajdujące się na tej stronie, prezentowane są wyłącznie w celach promocyjnych. Są to jedynie próbki , które mają Was zachęcić do zakupienia całego dzieła. Od momentu ściągnięcia na dysk, pliki należy usunąć w przeciągu 24 godzin. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych jest niezgodne z polskim prawem. Autor tej strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystywanie zasobów znajdujących się na stronie. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Art. 23. 1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Art. 231. Nie wymaga zezwolenia twórcy przejściowe lub incydentalne zwielokrotnianie utworów, niemające samodzielnego znaczenia gospodarczego Art. 34. Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia. Zamieszczone materiały są w słabszej jakości i mają zachęcić do zakupu oryginalnych pełnowartościowych produktów. Wszystkie pliki zamieszczone na tej stronie są kopiami zapasowymi legalnie zakupionych produktów i są przeznaczone do wyłącznego niekomercyjnego użytku osobistego mojego i moich znajomych. Autor strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystywanie zasobów znajdujących się na tej stronie!