Meg Boutique - Giày

1. TKC :Phạm Thị Giang TK vietcombank 0011002693001 . sở giao dịch 23 Phan Chu Trinh Hà Nội. 2. TKC : Phạm Thị Giang TK baovietbank 0061000431003. Hội sở số 8 Lê Thái Tổ - Hà Nội