Máy Phát Hiện - Cảnh Báo Bắn Tốc Độ Cách Xa 2km - Xách Tay Nga

Thiết bị bắt sóng máy bắn tốc độ, cảnh báo có chốt đang bắn tốc độ ở khoảng cách 2m