Mentalna aritmetika Malac Genijalac Makedonija

Училиштето за Ментална аритметика Малац Генијалац (Malac Genijalac) во својата настава применува оригинална ХИКАРИ光програма за ментална аритмет