Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ

Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ được ví như Bách Khoa Toàn Thư của dòng game nhập vai, kế thừa những tính năng đặc sắc nhất trong 15 năm phát triển. Game được VTC phát hành tại Việt Nam.