Mai lại Ghé - Bánh canh ghẹ

Thưởng thức hương vị bánh canh ghẹ Sài Gòn giữa lòng Hà Nội, với mức giá được tối ưu hơn các quán khác từ 5-10k và tinh thần sẵn lòng phục vụ.