Language Plus Academix

-TẦM NHÌN: LPA là nơi đào tạo ngoại ngữ và kỹ năng đáng tin cậy trên địa bàn TP.HCM, mang đến những giá trị khai phóng và vượt trội cho người học, làm cầu nối giữa nhà trường và cuộc sống, giữa đại học và phát triển sự nghiệp. -TRIẾT LÝ ĐÀO TẠO: + LPA nhấn mạnh sự giao tiếp và hợp tác. + LPA cung cấp một môi trường học tập gần gũi và hứng khởi. + LPA thiết kế những phương pháp giảng dạy mang tính cá nhân hoá. + LPA coi việc học ngôn ngữ là nền tảng để phát triển con người toàn diện. - CORE VALUES: + Passion + Lifelong learning + Uniqueness + Success