Wais na Pananalapi ni Lolo Tasyo

Pananalapi ang isang bagay na dapat pinag-uukulan ng pansin. Kung paano, saan at kailan natin ito gagamitin, alamin ang mga ito sa tulong ni Lolo Tasyo.