לא עומדות מנגד - בגד חברתי

מוכרות את הבגדים הנהדרים של התורמות שלנו - כל הכנסות תרומה לארגון לא עומדות מנגד - מסייעות לנשים במעגל הזנות (ע״ר)