LIVE2LEAD: Lithuania

LIVE2LEAD - tai pusės dienos lyderystės ugdymo renginys, skirtas suteikti dalyviams naujų požiūrių, praktinių įranki ir įžvalgų.