Legevakt Vest

Legevakt Vest er mer enn legevakt. Vi er legevakt, spesialistsenter, bedriftshelsetjeneste og hudklinikk. Vi er lokalisert på Ullern i Oslo