Leaf Center

100% цахилгаан автомашин бөгөөд нэг цэнэглэлтээрээ 100-150км явна.