Tiếng Anh giao tiếp Lavata

Trường Lavata giúp người học nghe nói tiếng Anh tự tin 1 -1 với người nước ngoài.