Kinh Doanh Tinh Gọn

10 năm kinh doanh, 10 lần khởi nghiệp, thất bại 6, tôi học được rất nhiều bài học về thất bại phải đóng cửa doanh nghiệp tôi rút ra CÔNG THỨC KINH DOANH