De Kerk van Almachtige God

Almachtige God is de tweede komst van de Heer Jezus. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen! We nodigen iedereen uit die de waarheid zoekt om hier te komen kijken.