Kinder Room զարգացման և ժամանցի կենտրոն

Kinder Room-ը հիանալի վայր է այն երեխաների ու ծնողների համար, ովքեր գնահատում են զարգացնող, կառուցողական, ուսուցողական, թիմային խաղը և ժամանցը։